DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TIJELA PDF

Salar definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer — PDF Files Veina mukaraca toga uopte nije svesna. Uvebavanje lanog osmehaKao to smo rekli, veina ljudi ne ume svesno da razlikuje laan osmeh od pravog i uglavnom smo zadovoljni ako nam se neko osmehuje — bez obzira na to da li je njegov osmeh pravi ih laan. Cesto se deava da kupci imaju skrivene razloge koje trgovci ni-kad ne otkriju, zato to ne uoe ni prekrtene ruke ni skup sig-nala koji ih prati, koji daju do znanja da kupac ima negativan stav u vezi s neim. Ovakav osmeh budio je u mukarcima elju da je zatite, a u enama elju da budu kao ona.

Author:Kigalmaran Gardashakar
Country:Algeria
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):19 June 2009
Pages:186
PDF File Size:15.82 Mb
ePub File Size:7.92 Mb
ISBN:227-1-36209-513-8
Downloads:27218
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TektilarTozuru Osmeh stisnutih usanaUsne su u pravoj liniji razvuene preko lica, a zubi su sakriveni. Zatvarao je oi [pred istinom]. Poljubi me u dupe. Traite podudarnostIstraivanja pokazuju da neverbalni signali imaju oko pet puta vei uticaj od verbalnog kanala, te da se dve nepodudarne osobe -pogotovo ako su ene oslanjaju na neverbalnu poruku i u pot-punosti zanemaruju verbalni sadraj.

Alan i Barbara Piz — Definitivni Vodi Kroz Govor Tela A isti nervozan osmeh moe da se vidi na licu osobe koja je pokuavala da pretri ulicu usred gustog saobraaja i umalo zavr-ila pod tokovima autobusa. Okaili smo o tavanicu saksi-je s biljkama, koje su visile na 1,5 m od poda, tako da je osoba koja ulazi u predvorje imala utisak da kroz ona druga vrata upravo ula-zi jo neko.

Aako mukarci ele da budu ubedljiviji za ene, potrebno je da sc vise osmehuju, u svim kontekstima. Posledica toga je da nam temperatura dlanova opada i oni poinju da se znoje, postajui hladni, vlani i lepljivi i 35rezultujui stiskom zbog kojeg se drugoj osobi ini da se rukuje s mokrom skuom. Novija istraivanja naih najbliih roaka meu definitivnni, impanzi, pokazuju da osme-hivanje slui jo dubljoj, primitivnijoj svrsi. Ponekadje taj stisak toliko jak da prsti i zglobovi ake pobele, jer se prekine cirkulacija krvi.

Nasuprot tome, Ri-arda Brensona4 uvek moete da vidite sa irokim osmehom na licu i rado e vam objasniti sve pojedinosti svog uspeha, jer zna da veina Ijudi to izvesno nee ni pokuati. Zato ono to kaemo nije uvek bitnoKako govor tela otkriva emocije i misliZato ene bolje zapaajuSta se doznaje skeniranjem kroa vidovnjaci znaju tako mnogoUroeno, genetski uslovljeno ili naueno? Ovi rezultati pokazali su da se ljudi, to je situacija drutvenija, ee smeju, a svaki njihov smeh traje due.

Ljudi kojima su ruke bitne za obavljanje profesije, kao to su hirurzi, umetnici i muziari, takoe e se moda samo slabasno rukovati s vama, isto da bi zatitili ruke. Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara — To pokazuje da je lano osmehivanje kontrolisano i da bi uVek trebalo sagledavau u kontekstu u kojem se pojavljuje.

Prekrstivi ruke, sedam od deset Ijudi stavlja levuruku iznad desne. U rimsko doba, dvojica voa su se sretala i pozdravljala jedan s drugim na nain koji bi mogao da se opise kao stojea verzija dananjeg obaranja ruku. Prolazili su vas marci, zar ne? Kostolomac je zatitni znak izrazitih agresivaca koji, bez upozorenja, hitaju da osvoje prednost na samom poetku i nastoje da demoraliu protivnika meljui mu zglobove ake u sitan prah.

Cinie vam se kao da ste oduvekboravili u mranoj sobi i, mada ste odu-vek mogli da nazrete nametaj, slike na zidu i vrata, nikad niste znali kako zapravo izgledaju. Trajno povijena ustaSuprotno vodu uglova usana, da bi se pokazala srea, jeste po-vijanje uglova usana. Na primer, ako se oseate ugroeni, vrlo je verovatno da ete dTprekrstite ruke na grudima. Ret-jcokad prekrta ruke na grudima, kako ne bi ispoljio ni najmanji nagovetaj nervoze.

Klintonov polumeseast osmeh s uvuenim usnama pokazuje emocionalnu suzdranost koju je oseao ili glumio. To je brinulo Severnjake, koji su se veito pribojavali da on zna neto to oni ne znaju. Rad u sumornom okruenju poguban je po zdravlje.

Ljudi irom sveta postali su fascinirani govorom tela politiara, jer svi znamo da se politiari ponekad pretvaraju da veruju u ne-to u ta u stvari ne veruju, ili se pretvaraju da su drugaiji nego to zaista jesu. Kako osmeh moe da prevari mozakSposobnost deifrovanja osmeha je, ini se, instalirana u mozgu i od pomoi je u preivljavanju. Bob Hok je jed-nom prilikom 14pravdao poveanje plate politiara poredei njiho-ve plate s platama direktora u korporacijama. Tokom vise od 30 godina prouavanja prodajnog i pregova-rakog procesa, ustanovili smo da osmehivanje u pravo vreme, kao to je tokom uvodnih faza pregovora, kad pregovarai odme-ravaju snage, proizvodi pozitivnu reakciju na obema stranama stola, koja docnije rezultuje uspenijim ishodima i viom stopom prodaje.

Drite uvek u depu ili torbici maramicu, kako biste mogli da obriete dlanove neposredno pre upoznavanja s nekom vanom osobom, jer biste u suprotnom mogli da ostavite lo prvi utisak. Kad je dlan okrenut nanie, time pokazujete da imate vlast. Kao mlad ovek, imao sam sree to su tehnike i-tanja govora tela koje sam nauio kao momi, prodajui Serpe i lonce, mogle da se prenesu u ovu novu oblast, a bile su direktno povezane s uspehom koji sam mogao da postignem u bilo kom poslu koji je podrazumevao kontakt s ljudima.

Related Posts

STANAG 7085 PDF

Definitivni vodič kroz govor tijela

Taj pokret navodi ga da zauzme otvoreniji fiziki poloaj, a time iotvoreniji stav. Ustanovili su da sve kul-ture koriste iste osnovne izraze lica da bi pokazale emocije, to ih je navelo na zakljuak da ti givor takoe mora da su uroeni. Pacijenti su svako-dnevno izlagani minutnim seansama smeha. Takoe, druga grupa je imala kritinije miljenje o predavanju i predavau. Namerna upotreba dlanova u svrhu obmaneNeki Ijudi pitaju: Osmeh iskosa uz pogled navieGlave sputene i okrenute postrance, osmehujui se stisnutih usana, osoba izgleda mladalaki, veselo i tajnovito.

HEV ZRICH MIETVERTRAG PDF

DEFINITIVNI VODIČ KROZ GOVOR TELA

Tygobar Prekrstite ovog asa ruke na grudima i potom probajte da im brzo zamenite poloaj. Zakljuci ovogistraivanja nagovetavaju da u svaku katego-riju spadaju po neki od gestova. Osmeh iskosa uz pogled navieGlave sputene i okrenute postrance, osmehujui se stisnutih usana, osoba izgleda mladalaki, veselo i tajnovito. Na primer, veina mukaraca uvlai prvo desnu ruku u rukav kaputa ili slinog odevnog predmeta, dok veina ena uvlai prvo levu ruku. Studije pokazuju i da, prilikom pregovora koji se vode telefonom, obino kao po-bednik izlazi osoba s jaim argumentima, ali da to nije uvek slu-aj onda kad se pregovara licem u lice, zato to, sve u svemu, ko-nane odluke ee donosimo na osnovu onoga sto vidimo nego onoga to ujemo. Skup gestova koji upotre-be nakon rukovanja pruie vam dodatne putokaze za vau proce-nu o njima osoba koja se pokorava upotrebljavae pokomije ge-stove, dok e dominantnija osoba da koristi one samopouzdanije. Meutim, ta biva kad generalnom direktoru predstave mla-dog deifnitivni perspektivnog oveka koji je takoe superioran tip i koji moda ak signalizuje da je isto tako vaan kao generalni direk-tor?

Related Articles