ALEXEI TOLSTOI CHEITA DE AUR PDF

In Rusia insa, numele lui este Buratino, iar numeroasele lui aventuri i-au captivat si ii captiveaza inca deopotriva pe cei mici si pe cei mari. Cu misterioasa ei cheita de aur, aceasta marioneta, va rog sa ma credeti, nu va conteni sa va faca sa radeti, sa visati si sa va infiorati. Aceasta carte cuprinde versiunea integrala a Aventurilor lui Buratino de Aleksei Tolstoi, insotita de ilustratiile superbe, expresive si moderne ale talentatei Sacha Poliakova. Cand eram copil — a trecut foarte multa vreme de atunci — am citit o carte: aceasta se numea Pinocchio sau Aventurile unei papusi de lemn papusa de lemn se traduce in italiana prin Buratino.

Author:Shakasa Kajigrel
Country:Laos
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):9 July 2013
Pages:48
PDF File Size:17.94 Mb
ePub File Size:11.56 Mb
ISBN:833-4-79527-680-8
Downloads:97581
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulkigarGir-rseppe si 1 dridu zorit prietenului siu. Dar iie irr;fica butucuI cd nu lua el bine seama, fie ci butucul slri singur, vorba e cd il pocni pc Carlo in cap. Iarti-mi, prietene, dar nu eu te-am lovit.

Butucul dsta te-a lovit. Nu eu, zdu cd nu Carlo il apuci pe Giuseppe de nasul lui vindt, iar Giuseppe 1l apucd pe Carlo clc smocurile de pdr alb ce-i cre;tea pe dupd urechi. Atinge-l I -in cele din urm5, cei doi ba1rlni obosira; de-abia-9i mai lrdgeaLr sufletul. Giuseppe spuse : Hai sd ne-mplcdm Ce zici?

Carlo cu butucul s,ub braf porni sprc casa. Oare ce nume sd-i dau? Cunogteam, mai demult, o f amilie. Ei ce bine triiau impreuni!

Nu le oisa de nimic! Iaid, ins5, ci deodatd ochii se deschiserb singuri Ei prrvira Iintn la el. Nasul se rot sucea gi se risucea gi pinS-n cele din urma rimase un nas asctrfit, lung-lung de tot, un nas obraznic si curios nevoie mare. Carlo se apuci apoi sd ciopleascb gura. Dar de-abia siir5i carlo sir ciopleascd ultimul degi:! Cc ai. Iar Buratino, tu ochii lui rotunzi ca de goricel, privea gi el la tata Carlo.

Din nigte surcele, Carlo ii fdcu apoi doua picioare lungi cu tilpi mari. Carlo, ingrijorat, fugi dupi el. Buratino [ugea pc strada intocmai ca un iepLlre, atit numai ci tdlpile-i de lemn fdceau toc-poc, toc-poc, cind loveau calda- rimul. Puneli mina pe el! Se vede insi ci Buratino n-avea nici un chei ca intr-o zi atit de frumoasi si atirne cu picioarele aiari din buzunarul hainei lui rara Carlo, in vizul tuturor oamenilor.

Se risuci ca o zvirlugi, cizu pe caldarim si rimase intins acolo, ca mort O fi lihnit de foame Fla; netarul asta batrin se preface cE-i om bun numai de ochii lumii, clar in fundul sufletului e hain, fdri mild Carlo mergea tirEindu-9i papucii si ofta cu oDlo a : of, mi-am gdsit beleaua cu bdietelul ista de lemn -CindOf,strada se mai goli de lume, Buratino ridicd nasul, lsl roti prir,irea in jur, apoi sdri in sus qi fugi, fopdind, spre cas5.

Greierul Vorbitor ii dd [ui Buratino un sfat tnfe[epf jungind in oddif a de sub scari, Buratino se trinti pe du;unrea, lin ga piciorul mesei. I Sii nu uitdm cd Buratino era in prima zi a vielii lui.

BIOPHYSICS AN INTRODUCTION BY ROLAND GLASER PDF

Aventurile lui Buratino sau Cheita de Aur - Aleksei Tolstoi

.

DSL605EW MANUAL PDF

Cheita de aur (Buratino), de Alexei Tolstoi, fragmente ( I )

.

BARAD MEETING THE UNIVERSE HALFWAY PDF

Alexei Tolstoi -Cheita de aur sau minunatele patanii ale lui Buratino

.

CNSF OPORD PDF

Produse din aceeasi categorie

.

Related Articles