BALZAC GORIOT BABA PDF

Cite this Literature Note Book Summary The story takes place in Paris in the year , in a decrepit, dirty, ill-smelling boardinghouse on the left bank of the Seine. Vauquer, a stingy old widow who owns the place, rules over her tenants. They are people with modest means and desires, like Mlle. Michonneau, the old maid; Poiret, a puppet-like human being; and a young orphan, Victorine Taillefer.

Author:Kilkis Mikajora
Country:Cambodia
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):22 February 2015
Pages:366
PDF File Size:10.76 Mb
ePub File Size:14.82 Mb
ISBN:181-4-80078-505-8
Downloads:19680
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NikogorBalzac was het tweede kind van het koppel. Een eerste zoon, Louis-Daniel, geboren in , leefde maar een maand. Na Balzac volgden nog Laure , Laurence en Henri De middelmatige leerling hield daar weinig goede herinneringen aan over, want hij kon zich maar moeilijk aanpassen aan het strikte leerregime van de school en bracht vaak tijd door in een soort strafkamertje. Bovendien stuurde zijn vader hem weinig geld, met de bedoeling hem dezelfde werkethiek aan te leren die hem zijn aanzien in de maatschappij had opgeleverd.

Dit alles zorgde ervoor dat hij door zijn medeleerlingen vaak werd bespot. Deze ervaringen gebruikte Balzac later bij het schrijven van Louis Lambert. In stopte Balzac met school en begon zijn rechtenstudies aan de Sorbonne. Op aanraden van zijn vader, die vond dat zijn zoon ook met de praktische kant van de rechtspraktijk moest kennismaken, nam hij een baan als klerk bij een advocaat en vriend van de familie, Jean-Baptiste Guillonnet-Merville, en later bij een notaris, Victor Passez, die een kantoor had in het gebouw waar de familie Balzac verbleef.

In stopte Balzac, tot ongenoegen van zijn vader, met zijn studie om te gaan schrijven. Datzelfde jaar ging Balzacs vader met pensioen en verhuisde de familie naar Villeparisis. Uiteindelijk legde hij zich toe op de literatuur om zo de status en bekendheid te verwerven waar hij van droomde. Zijn ouders financierden hem en hij kreeg van zijn vader twee jaar om zich te bewijzen. Het succes bleef echter uit en Balzac beleefde jaren van armoede. Zijn eerste werk, Cromwell , een tragedie, werd slecht beoordeeld door de academicus die het op Balzacs verzoek las.

Balzac legde zich vervolgens toe op de roman. De meeste romans schreef hij samen met andere, mindere, schrijvers. Het waren populaire werken zoals melodramatische en sentimentele verhalen en griezelromans die beantwoordden aan de smaak van zijn tijd, maar nauwelijks iets van zijn literair genie lieten zien.

Ondanks zijn verhouding met de rijke en getrouwde Laure de Berny , die hij in had leren kennen, had hij altijd grote schulden. Madame de Berny, die door Balzac la Dilecta de geliefde werd genoemd, wijdde Balzac in de geheimen van de liefde in en was tot aan haar dood een grote steun en toeverlaat, zelfs toen Balzac had besloten in zaken te gaan. De bedrijven gingen echter failliet en lieten Balzac achter met schulden die hem, ondanks zijn grote literaire productiviteit, zijn hele leven zouden achtervolgen.

Toch zou Balzac de zakenwereld niet de rug toekeren en zocht hij telkens projecten uit waarmee hij dacht winst te maken. Een maatschappij uit Marseille was hem echter te snel af.

De gravin werd in zelfs zijn minnares en bleef voor de rest van zijn leven een trouwe vriendin. Later werd Balzac haar raadgever en medewerker toen zij haar memoires schreef.

Hij werkte mee aan verscheidene uitgaven en stortte zich volledig op het mondaine leven. Hij schreef haar bijna dagelijks. In ieder geval sloot Balzac zich aan bij de legitimisten , misschien om in de gunst te komen bij de markiezin de Castries die hij tot zijn minnares wilde maken. Enkele van die geschreven stukken leverden hem ook een proces op, die een groot deel van zijn energie vergden. In de periode schreef Balzac het overgrote deel van wat later zijn Etudes de moeurs zouden vormen.

In begon hij een relatie met Marie Dauminois, die hem een dochter zou schenken, Marie-Caroline Du Fresnay, geboren op 4 juni en overleden in In schonk de gravin Guidoboni-Visconti het leven aan een zoon, Lionel-Richard, waarvan men vermoedt dat hij een zoon van Balzac was.

Het maandelijkse Revue parisienne, dat hij had gesticht in , was hetzelfde lot beschoren en verdween al na het derde nummer. Balzac probeerde via reizen te ontsnappen aan zijn schuldeisers en veranderde een paar maal van adres in Parijs, zelfs onder valse identiteit zoals die van de weduwe Durand.

In werd hij benoemd tot Ridder in het Legioen van Eer. Hij zag haar uiteindelijk na acht jaar, in , terug in Sint-Petersburg. Madame Hanska stelde hun huwelijk echter uit, misschien omdat ze niet echt gehaast was of misschien omdat het tsaristisch regime haar goederen in beslag zou nemen als zij een huwelijk aanging met een buitenlander. Madame Hanska was inmiddels zwanger maar beviel in november van een doodgeboren kind. De Februarirevolutie trok een streep door de rekening van Balzac omdat de theaterzalen leeg bleven en de verwachte winst uitbleef.

Zijn kist werd gedragen door Victor Hugo, Alexandre Dumas en Sainte-Beuve , ook al was de laatste geen bewonderaar van hem. Elk boek is als een hoofdstuk van het grotere boek dat door het geheel wordt gevormd.

In vatte hij al het plan op om bepaalde personages te laten terugkeren. Door de opzet van zijn immense werk en de schrijver die optreedt als observator kan Balzac worden beschouwd als een van de eerste realistische schrijvers.

Balzac ging zelf vaak incognito op onderzoek in de Parijse maatschappij. Hij gebruikte belevenissen uit zijn eigen leven en uit de wereld om zich heen als inspiratie. De bedoeling van het grote oeuvre is het weergeven van een zo correct mogelijk beeld van Balzacs tijdgenoten en de Franse maatschappij in alle rangen en standen. Het oeuvre wil het bekrompen burgerlijke milieu en het kapitalisme aan de kaak stellen. In het gehele oeuvre ziet men verschillende personages meerdere malen opduiken in verschillende stadia in hun leven en in verschillende maatschappelijke situaties.

Men kan Balzac dus eigenlijk beschouwen als een geschiedschrijver van het heden. Het oeuvre is echter geen simpele reproductie, maar een werk waarin realiteit en fictie elkaar ontmoeten, zodat hij een realistische mythologie [10] bereikt. Balzac noemde zijn werken studies, omdat hij in zijn boeken de menselijke aard bestudeerde.

Men moet echter in acht nemen dat de verschillende romans pas achteraf tot een geheel zijn verbonden en dat Balzacs dood in aan zijn groot project een plots einde heeft gebracht. De hoofdpersonages zijn schilders, dichters, … die bezeten zijn door hun zoektocht naar het Ideaal waarvoor zij bereid zijn alles op te geven.

Vaak leidt deze passie tot de ondergang van het personage. Hiervoor baseert hij zich op de wetenschap, onder andere op de fysiologie , die de ontwikkeling van dieren en planten probeert te verklaren. Daarom schreef Balzac La Physiologie du mariage en had hij plannen voor La Pathologie de la vie sociale. Elk personage is typisch voor het milieu waarin hij of zij woont, maar kent ook een eigen lot. Zo hebben ze tegelijkertijd een representatief karakter voor het type waartoe ze behoren en een individuele kant.

Sommigen verwerven aanzien door het vergaren van veel geld dat hen de toegang tot de hogere klassen verschaft. Daarnaast vindt men ook vaak personages uit de zakenwereld en de geldhandel terug. Veel van Balzacs personages worden voorgesteld als gedreven door een grote hartstocht, een groot streven naar succes, naar geld, naar macht, naar het Ideaal … dat hun leven beheerst en dat de klassen overstijgt.

Tegelijkertijd echter ziet men dat deze grote passies vaak ten grondslag liggen aan het uiteindelijke falen en de ondergang van diezelfde personages, des te meer omdat de passies vaak niet beheerst zijn en deze de personages overheersen. Dit is het geval bijvoorbeeld voor de gierigheid van Grandet of de vaderliefde van vader Goriot.

De meeste personages worden door Balzac ingedeeld in types, net zoals dieren worden onderverdeeld in soorten. Deze bezorgdheid toont de invloed van de wetenschap op Balzacs schrijven. Dit verklaart ook Balzacs nood om alles tot in detail te beschrijven, omdat voorwerpen, plaatsen, en dergelijke de aard van de mens uitdrukken.

Balzacs personages zijn, ondanks hun verscheidenheid, zelden sympathiek. De andere personages zijn enkel gericht op hun levensbeheersende passie, een obsessie waarvoor ze bereid zijn alles op te offeren. Inspiratie[ bewerken brontekst bewerken ] Voor zijn romans gebruikte Balzac vaak gegevens uit zijn eigen leven.

LA COLLANA LONGOBARDA PDF

Honoré de Balzac

.

KREVE SKIRGAILA PDF

balzac goriot baba

.

HOLDERLIN EMPEDOCLES PDF

Goriot Baba

.

HEMINGWAY STARAC I MORE PDF

Goriot Baba

.

Related Articles